Dech života

Intuitivní obraz dech života vyjadřuje propojení.
Propojení ve všech úrovních bytí.

Originál je k dispozici.