BESEDA O OČKOVÁNÍ

DĚTI A OČKOVÁNÍ - PŘEDNÁŠKA A BESEDA PRO RODIČE

Přemýšlíte o očkování svých dětí a nemáte dost informací? Přijďte si popovídat s Martinou Suchánkovou ze spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost v očkovaní, která se s vámi podělí o své poznatky a zkušenosti.

Beseda se bude týkat zejména povinného očkovacího kalendáře, vytvoření indiviuálního plánu, minimalizací rizik při očkování, přínosu i rizik, které představují vakcíny, komunikace s lékaři a v neposlední řadě i právních aspektů odkladu, rozložení či odmítnutí očkování.

-------------

Přemýšlíte o očkování svých dětí a máte pocit, že nemáte dost informací? Zvažujete jak, čím, kdy nebo zda vůbec nechat své děti očkovat? Může být očkování pro dítě rizikové? Přijďte načerpat nové poznatky a zkušenosti od Martiny Suchánkové ze spolku ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování.

Beseda se bude týkat zejména těchto témat:

* povinný očkovací kalendář

* vytvoření indiviuálního plánu

* rizika, která představují vakcíny

* minimalizací rizik při očkování

* komunikace s lékaři

* právní aspekty odkladu, rozložení či odmítnutí očkování

* přístup k očkování v ČR a jinde ve světě

------------

Lze očkovat bezpečně? Mohu použít libovolnou vakcinu? Co je individuální očkovací plan? Smím odložit očkování, do kdy? Co vím o nemocech proti kterým se očkuje? Co je nutné vědět PŘED čkováním? Jak poznám nežádoucí účinky? Lze je elimovat a lze odstraniit následky? Jak komunikovat s lékřem? Může mé dítě do školky na tabor? Jak se ve všem orientovat? Na koho se obrátit? Jak vše zodpovědně rozhodnout?....

Termín: 4.4.2019

Místo konání: Dům dětí a mládeže Beroun

Vstupné:

Informace a rezervace: rezervace na mail: kristyn.r@seznam.cz předmět: očkování

Rezervace nutná!

Rodiče s malými dětmi vítáni.

Besedu vede: Martina Suchánková, tel. 605 214 798, rozalio@rozalio.cz

----------------

Martina Suchánková

zakladatelka a nyní předsedkyně spolku ROZALIO - Rodiče za lepší informovanost v očkování (www.rozalio.cz), matka 3 dětí. Považuje za důležité, aby rodiče znali svá práva a rozhodovali se až po vyslechnutí názorů a argumentů z různých stran. Její snahou je podpora očkování s minimalizací rizik, sebevědomí rodičů a náprava právního rámce očkování z povinného na doporučené a dobrovolné.

----------------------------------------

Situace okolo povinného očkování se především bouřlivě diskutuje a vyvíjí se vlastní pozoruhodnou cestou. Od července 2010, kdy soud uznal žalobu rodičů proti pokutě za důvodnou, nemohli být rodiče za nedodržení očkovacího plánu sankcionováni. Verdikt rozšířeného senátu NSS v dubnu 2012 toto rozhodnutí zvrátil a udělování pokut opět umožnil. Fakticky se ale rodiče opět pokutovat nezačali.

V r. 2011 Ústavní soud sice uznal výjimku z očkování při dotčení práva na víru a vyznání a apeloval na zavedení zodpovědnosti státu za nežádoucí účinky spojené s povinným očkováním, ale nutnost nařizovat očkování shledává i nadále potřebnou.

V r. 2016 Ústavní soud znovu posunul hranici a uznal, že lze očkování odepřít nejen z náboženských důvodů, ale také kvůli výhradě svědomí. Ovšem do školky stále přijmou jen dítě řádně očkované bez ohledu na ústavní práva a možné výjimky. Na stranu druhou, když je dítěti 5 let, přestáva být “nebezpečné “ pro kolektiv a do školky jít musí!

Odškodnění za následky po povinném očkování i v r. 2017 stále chybí. Kocourkov? Kdepak! Realita našich dnů, Česká republika.

Existují různé koncepty přístupu k očkování. My zatím zůstáváme v tom starém striktním schématu, i když mnozí občané by raději následovali západní demokracie. Je to jen otázka času, kdy přijde změna, ovšem kolik ho bude potřeba je faktor zcela zásadní a dosud neznámý.

Očkování je široká problematika, na kterou existuje množství velmi protichůdných názorů. Pokusíme se na něj nahlédnout v širším kontextu medicínském i právním.